ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ABC ARCHITEKTURY KWIATU

W ciągu ostatnich lat jednymi z szerzej badanych problemów współczesnej biologii, nie tylko ewolucyjnej ale również molekularnej, stały się pochodzenie i rozwój kwiatu, charakterystycznej struktury roślin okrytonasiennych. Dwie dekady temu, dzięki badaniom nad Arabidopsis thaliana i Anthirrhinum majus, E. Coen oraz E. Meyerowitz sformułowali model obrazujący genetyczną regulację powstawania określonych struktur w obrębie kwiatu, tzw. system ABC.

O przyczynach zmienności planu budowy kwiatu

Zmiany podstawowego planu budowy kwiatu to zmiany osiowe, oznaczające utratę dotychczasowej lub nabycie nowej tożsamości przez zawiązki kolejnych okółków, albo też zmiany obwodowe zmieniające symetrię i krotność kwiatu. W pracy dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej wskazujących na istnienie w merystemach kwiatowych interaktywnych systemów sterujących rozmieszczeniem i tożsamością organów kwiatowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki