ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Pączek ogonowy w rozwoju zarodków kręgowców

U kręgowców po zakończonej gastrulacji tylny koniec zarodka, zwany pączkiem ogonowym, stanowi masa niezróżnicowanych komórek mezenchymatycznych, z których tworzą się ledźwiowo-krzyżowe i ogonowe odcinki ciała. Komórki mezenchymatyczne mają potencje do różnicowania się w szereg różnych tkanek, w tym wtórnej cewy nerwowej, jelita ogonowego, somitów i ich pochodnych. Opisano niektóre mechanizmy molekularne związane z różnicowaniwm się pączka ogonowego i omówiono rolę pączka ogonowego jako organizatora tylnej części ciała kręgowca.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki