FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
In vertebrates, after the completion of gastrulation the rear end of the embryo, called the tail bud, is the mass of undifferentiated mesenchymal cells, which make up the lumbar and caudal sections of the body. Mesenchymal cells have the potency to differentiate into a variety of tissues, including neural tube secondary, small tail, somites and their derivatives. Describes some of the molecular mechanisms associated with the tail bud różnicowaniwm and discusses the role of the tail bud as the organizer of the rear part of the body of a vertebrate animal.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki