ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKA ANGIOPOETYNOPODOBNE – ROLA FIZJOLOGICZNA I UDZIAŁ W CUKRZYCY ORAZ JEJ POWIKŁANIACH

Białka angiopoetynopodobne (ANGPTL – ang. Angiopoietin-likeproteins) należą do grupy białek posiadających zwiniętą strukturę (coileddomain) oraz domenę podobną do fibrynogenu, podobnie jak angiopoetyny. W badaniach na modelach zwierzęcych wykazano różnorodne działanie tych białek. Są one odpowiedzialne m.in. za gospodarkę lipidową i wydatkowanie energii, angiogenezę, gojenie ran, biorą udział w stanach zapalnych a także w hematopoezie. Badania w populacjach ludzkich wykazały, iż poziomy krążących we krwi białek z rodziny ANGPTL różnią się w poszczególnych populacjach, są zależne m.in.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki