ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INTERAKCJE POMIĘDZY ADIPOKINAMI A OSIĄ PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-NADNERCZOWĄ NA PRZYKŁADZIE LEPTYNY, REZYSTYNY ORAZ ADIPONEKTYNY

Tkanka tłuszczowa kojarzona jest głównie ze swojej najbardziej znanej funkcji jaką jest gromadzenie zapasowych substancji energetycznych w postaci trójglicerydów. Jednakże znana jest również z produkcji i sekrecji szeregu białek i peptydów wpływających na różnorodne funkcje organizmu na drodze endo i parakrynowej. Wśród najważniejszych jej produktów wyróżnia się adipokiny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki