ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Cykl ksantofilowy w warunkach stresu abiotycznego

W artykule omówiono parametry opisujące cykl ksantofilowy i jego powiązanie z fluorescencją chlorofilu oraz przedstawiono fotoochronną rolę cyklu ksantofilowego w fotosyntezie. Przedys-kutowano również zmiany aktywności cyklu ksantofilowego w aspekcie rytmiki dobowej i sezonowej oraz pod wpływem działania abiotycznych czynników stresowych, takich jak: wysoka i niska temperatura, okresowy niedobór wody, deficyt składników mineralnych i substancji odżywczych oraz zanieczyszczenia przemysłowe.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki