ZNAJDŹ ARTYKUŁ

OGRANICZENIE KALORYCZNE A PROCES STARZENIA SIĘ ORGANIZMU

Zmniejszenie liczby spożywanych kalorii opóźnia procesy starzenia i znacznie redukuje ryzyko występowania chorób związanych z wiekiem. Liczne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat wykazały, że restrykcja kaloryczna od 25 do 60 procent zapotrzebowania energetycznego przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego poziomu koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych i witamin znacznie zwiększyła długość jak i poprawiała jakość życia wielu gatunków zwierząt.

DYSFUNKCJE MITOCHONDRIÓW W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH: POTENCJALNY PUNKT UCHWYTU DLA LEKÓW NEUROPROTEKCYJNYCH

Mitochondria są kluczowymi organellami dla przeżycia i śmierci komórki. Dysfunkcje mitochondriów, w których działaniu przeważa generacja sygnałów apoptotycznych, towarzyszą patogenezie wielu chorób neurodegeneracyjnych, zarówno tym o przebiegu ostrym (np. niedokrwienny udar mózgu, urazy mechaniczne) jak i chronicznym (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie boczne zanikowe). Funkcje mitochondriów mogą być bezpośrednio i pośrednio modulowane poprzez czynniki patologiczne towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki