ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INDUKCJA ROZWOJU HAPLOIDALNYCH ZARODKÓW KRĘGOWCÓW ORAZ WYKORZYSTANIE HAPLOIDALNYCH KOMÓREK W BADANIACH NAUKOWYCH

<p>Obserwowany w ostatnim czasie postęp jaki dokonuje się w nauce z zakresu biologii komórki i embriologii przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju badań nad organizmami haploidalnymi. W środowisku naturalnym haploidalny zestaw chromosomów można zaobserwować w gametach, niektórych komórkach nowotworowych oraz w przypadku komórek somatycznych nielicznych owadów i grzybów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynierii genomowej, możliwa jest sztuczna produkcja zarodków haploidalnych, z których następnie pozyskiwane są komórki macierzyste.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki