ZNAJDŹ ARTYKUŁ

REVIEW; CHEMICAL CHARACTERISTICS AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF ASPHALTUM PUNJABIANUM (SHILAJIT)

Asphaltum is produced by the decomposition of plants on rock’s surface; the secretions of plants i.e. latex, gums and resins. An unprocessed asphaltum may contain fulvic acid, humic acid, amino acid, essential fatty acids, gums proteins, waxes, steroids, and vitamins. It also contains plenty of calcium and trace amounts of aluminum, magnesium, potassium, and iron, etc. Asphaltum has so many therapeutic applications because of its two major and primary compounds i.e. fulvic acid and dibenzo-α-pyrones.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki