ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rodzina peptydów z domeną koniczyno-podobną

Peptydy z domeną koniczyno-podobną występują głównie w przewodzie pokarmowym. Interakcje tych peptydów z resztami cukrowymi glikoprotein poprzez tworzenie wiązań krzyżowych umożliwiają utrzymywanie prawidłowej architektury śluzu. Odgrywają w ten sposób istotną rolę w tworzeniu bariery chroniącej błonę śluzową. Peptydy z domeną koniczyno-podobną stymulując migrację komórek nabłonka do miejsc uszkodzenia uczestniczą również w regeneracji ubytków powstałych w błonie śluzowej. Związek peptydów z domeną koniczyno-podobną z nowotworami jest nadal niejasny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki