ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYBRANE ASPEKTY METABOLIZMU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH MLEKA KOBIECEGO U MATEK, KTÓRE URODZIŁY ZDROWE DZIECI O CZASIE, PRZEDWCZEŚNIE ORAZ URODZIŁY DZIECI Z NISKĄ W STOSUNKU DO WIEKU CIĄŻOWEGO MASĄ URODZENIOWĄ

Jednym z głównych składników mleka kobiecego są kwasy tłuszczowe. Związki te biorą udział w procesach energetycznych zachodzących w komórkach, są zarówno substratami jak i produktami w licznych przemianach metabolicznych oraz stanowią jeden z ważniejszych składników budulcowych układu nerwowego dziecka. W zależności od rodzaju, kwasy tłuszczowe mogą być syntetyzowane w gruczole piersiowym, pozyskiwane z bieżącej diety matki bądź z depozytów tkankowych. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykorzystywane są głównie jako substrat w procesach energetycznych zachodzących w mitochondriach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki