ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Inhibitory szlaku PI3K-Akt/PKB-mTOR w leczeniu glejaków

Glejak wielopostaciowy – GBM (łac. glioblastoma multiforme) jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z tkanki glejowej. Średnia długość przeżycia pacjentów z tym typem nowotworu, leczonych operacyjnie i poddanych radioterapii, wynosi około 1 roku. Wysoka inwazyjność glejaka wielopostaciowego wynika z nieprawidłowego przekazywania sygnałów poprzez wewnątrzkomórkowy szlak związany z kinazami PI3K, Akt/PKB i mTOR, które odpowiadają za regulację proliferacji, różnicowania i przeżywania komórek.

Apoptoza – cel ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej

Apoptoza jest główną formą samobójczej śmierci komórek. Większość standardowych terapii przeciwnowotworowych jest oparta na stosowaniu leków, które pośrednio indukują proces apoptozy. Związki te ze względu na niską specyficzność wykazują działanie cytotoksyczne lub cytostatyczne nie tylko w stosunku do komórek nowotworowych, ale również zdrowych tkanek ustroju, co prowadzi do wystąpienia groźnych efektów ubocznych ze strony różnych narządów i układów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki