ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHARAKTERYSTYKA MIELOIDALNYCH KOMÓREK SUPRESYJNYCH I MECHANIZMY ICH IMMUNOSUPRESYJNEJ AKTYWNOŚCI W NOWOTWORACH

Między komórkami nowotworowymi a komórkami tworzącymi ich mikrośrodowisko zachodzą złożone interakcje warunkujące rozwój i progresję procesu nowotworowego oraz ucieczkę komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego. Spośród wielu populacji komórek zaangażowanych w te procesy, ogromne zainteresowanie budzą w ostatnim czasie mieloidalne komórki supresyjne (ang. Myeloid-Derived Suppressor Cells, MDSC), opisane po raz pierwszy w latach 90 ubiegłego wieku.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki