ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AMYLINA. NOWE MECHANIZMY REGULACYJNE FIBRYLUJĄCEGO HORMONU TRZUSTKI – WYBRANE ASPEKTY

Amylina jest amyloidogennym polipeptydem wchodzącym w skład patologicznych depozytów odkładanych, w obrębie wysp Langerhansa trzustki, u ludzi i zwierząt w przebiegu cukrzycy typu 2 (ang. Diabetes Mellitus type 2, DM2; Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM) oraz w rozwoju guza insulinowego trzustki. Jednocześnie ten fibrylujący polipeptyd, należący do rodziny białek kalcytoniny, produkowany przez komórki β trzustki, w formie natywnej, odpowiada za regulację wielu procesów fizjologicznych w organizmie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki