ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI RESWERATROLU I JEGO ROLA W PREWENCJI CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym m.in. w skórkach winogron w odpowiedzi na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, infekcje grzybicze. Jest związkiem wykazującym wiele właściwości prozdrowotnych, m.in. o działaniu chemoprewencyjnym, hepatoprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym, może zapobiegać osteoporozie, eliminować otyłość. Właściwości te wynikają m.in. z faktu, że posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Szczególną uwagę poświęca się resweratrolowi w aspekcie chorób związanych z wiekiem.

DYSFUNKCJE MITOCHONDRIÓW W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH: POTENCJALNY PUNKT UCHWYTU DLA LEKÓW NEUROPROTEKCYJNYCH

Mitochondria są kluczowymi organellami dla przeżycia i śmierci komórki. Dysfunkcje mitochondriów, w których działaniu przeważa generacja sygnałów apoptotycznych, towarzyszą patogenezie wielu chorób neurodegeneracyjnych, zarówno tym o przebiegu ostrym (np. niedokrwienny udar mózgu, urazy mechaniczne) jak i chronicznym (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie boczne zanikowe). Funkcje mitochondriów mogą być bezpośrednio i pośrednio modulowane poprzez czynniki patologiczne towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym.

Tyreoliberyna (TRH) – neuropeptyd regulujący homeostazę w ośrodkowym układzie nerwowym

Fizjologiczna rola tyreoliberyny (TRH) polega na utrzymywaniu homeostazy w obrębie czterech systemów: (i) układu neuroendokrynnego podwzgórze-przysadka mózgowa, (ii) szlaku neuronalnego pień mózgu-śródmózgowie-rdzeń kręgowy, (iii) układu limbiczno-korowego i (iv) układu chronobiologicznego. W ten sposób TRH poprzez różne mechanizmy komórkowe reguluje wiele procesów biologicznych (ogólne pobudzenie organizmu, sen, uczenie się, lokomotorykę, nastrój) i może być rozważana do interwencji oraz użycia klinicznego w razie wystąpienia zaburzeń w poszczególnych układach.

Peptydy PACAP i VIP: występowanie, receptory i rola fizjologiczna

Polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (PACAP) oraz naczyniowoaktywny peptyd jelitowy (VIP) należą do rodziny hormonów peptydowych, której przedstawicielami są m.in. glukagon, sekretyna oraz hormon uwalniający hormon wzrostu. PACAP i VIP są szeroko rozpowszechnione zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w tkankach obwodowych różnych gatunków kręgowców. PACAP występuje w dwóch formach: dominującej, 38-aminokwasowej (PACAP38) i krótszej – 27-aminokwasowej (PACAP27). PACAP27 wykazuje 68% identyczności z VIP składającym się z 28 aminokwasów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki