ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 49
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2022

- 22 strony: 3
Mutacje w pojedynczych aminokwasach zdarzają się stosunkowo często w ludzkich białkach. Uwzględniają one...
- 32 strony: 23
Starzenie poowulacyjne u ssaków definiujemy jako okres od owulacji do zapłodnienia oocytu. Podczas...
- 50 strony: 33
Otyłość od wielu lat stanowi rosnący problem populacyjny. Regularnie publikowane statystyki obrazują ciągły...
- 62 strony: 51
Chemokiny należą do dużej rodziny cytokin o działaniu chemotaktycznym, które wraz z odpowiadającymi im...
- 80 strony: 63
Olive (Olea europaea) exists majorly in Mediterranean areas, various parts of Africa and tropical &...
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2022

- 100 strony: 83
Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) jest hormonem steroidowym produkowanym w korze nadnerczy. Jest...
- 106 strony: 101
Określenie rodzaju i liczby markerów molekularnych ma istotne znaczenie dla wyników badań molekularno-...
- 116 strony: 107
Coraz większe znaczenie odgrywają osiągnięcia technologiczne z obszaru telemedycyny, które mogą być...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki