ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W pracy przedstawiono zarys informacji na temat biochemii, fizjologii i patofizjologii dihydrotestosteronu. Omówiono biochemiczne podstawy działania tego hormonu, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków syntezy, roli enzymu 5-α-reduktazy, receptora androgenowego i szlaków metabolizmu. Zwrócono również uwagę na procesy związane z rozwojem człowieka, w których bierze udział dihydrotestosteron, z uwzględnieniem roli fizjologicznej u obydwu płci. Przedstawiono informacje na temat zaburzeń i chorób, w których rolę odgrywa dihydrotestosteron, w tym: niedoboru 5-α-reduktazy, raka gruczołu krokowego, zespołu policystycznych jajników i hirsutyzmu, łysienia androgenowego, raka piersi, raka pęcherza moczowego, chorób skóry i układu krążenia,. Omówiono także możliwości terapeutyczne związane z użyciem dihydrotestosteronu i leków blokujących jego syntezę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki