ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW TELEMEDYCYNY NA NOWE FORMY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

Coraz większe znaczenie odgrywają osiągnięcia technologiczne z obszaru telemedycyny, które mogą być wykorzystywane w warunkach nauczania na odległość w procesie kształcenia kompetencji klinicznych kadr medycznych. Różnorodność rozwiązań technologicznych i ich skala adaptacji w budowaniu przekazu cyfrowego ma wpływ na efektywność transferu wiedzy przekładającej się na szkolenie kadr medycznych.

THE ROLE OF INTESTINAL TIGHT JUNCTIONS IN PATHOGENESIS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS

Połączenia ścisłe to składające się z wielu białek połączenia międzykomórkowe łączące komórki nabłonka jelitowego. Uczestniczą one w regulacji przepływu międzykomórkowego i utrzymaniu ciągłości bariery nabłonkowej jelit. Uszkodzenie tej bariery u wcześniaków może prowadzić do wystąpienia martwiczego zapalenia jelit. W tej pracy przeglądowej chcielibyśmy przedstawić rolę połączeń zamykających w patogenezie martwiczego zapalenia jelit i przeanalizować wpływ na ten proces zarówno składników mleka kobiecego, jak i probiotyków

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki