ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 43
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2016

- 52 strony: 27
Dystrofia miotoniczna (DM) jest najczęstszą postacią dystrofii mięśniowej wśród osób dorosłych. Jest...
- 72 strony: 53
Podwójne pęknięcia DNA (ang. Double Strand Break, DSB) stanowią niebezpieczną grupę uszkodzeń...
- 84 strony: 73
Obecnie w leczeniu chorób nowotworowych wykorzystywane są głównie leki antymitotyczne skierowane przeciwko...
- 98 strony: 85
Dziedziczne neuropatie (choroba Charcota-Mariego-Tootha i choroby z kręgu Charcota-Mariego-Tootha) są...
- 118 strony: 99
Podstawową funkcją kości jest podtrzymywanie miękkich tkanek organizmu, a także, w przypadku człowieka,...
- 154 strony: 141
Konsekwencją postępu cywilizacyjnego jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, do których...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki