ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Konsekwencją postępu cywilizacyjnego jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, do których zalicza się cukrzycę, otyłość, choroby układu krążenia, nowotwory. Obiecującym markerem prognozującym ryzyko zachorowania na wymienione wyżej schorzenia jest długość telomerów leukocytarnych. Telomery składające się z wielokrotnie powtórzonych sekwencji nukleotydowych chronią chromosomy komórek eukariotycznych przed degradacją i fuzją. Z każdym podziałem replikacyjnym ulegają jednak skróceniu. Osiągnięcie krytycznej długości telomerów powoduje, że komórka starzeje się i ulega apoptotycznej śmierci. W komórkach nowotworowych zdolnych do nieograniczonej liczby podziałów telomery ulegają wydłużeniu dzięki działaniu telomerazy lub alternatywnego mechanizmu wydłużania telomerów (ALT). Nadmierne skracanie się telomerów w wyniku stresu oksydacyjnego i częstych stanów zapalnych w organizmie, związane jest ze zwiększonym ryzykiem zachorowania m.in. na cukrzycę, miażdżycę i niektóre nowotwory.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki