ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 46
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2019

- 18 strony: 3
Akwaporyny (AQPs) to rodzina małych, tetrametrycznych białek, które umożliwiają transport wody i innych...
- 42 strony: 31
Jednym z podstawowych przejawów regulacji epigenetycznej jest specyficzna tkankowo regulacja genów, która...
- 74 strony: 63
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to autosomalna recesywna choroba neurodegeneracyjna. Względem zaawansowania...
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2019

- 110 strony: 97
Choroba Gravesa-Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy. Choroba Gravesa-Basedowa jest...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki