ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Pomimo lat badań nad biologią i immunologią nowotworu, czerniak, w zaawansowanym stadium, pozostaje śmiertelny dla pacjentów i stanowi duży problem dla lekarzy. Duża różnorodność symptomów, jak również lekceważenie pierwszych oznak choroby, często prowadzi do później diagnozy. Jeśli czerniak zostanie wykryty we wczesnym stadium, może zostać wyleczony przez wycięcie chirurgiczne, jednakże wraz z wykształceniem przerzutów, terapia staje się bardziej złożona. Dążenia do opracowania bezpiecznej terapii systemowej zaowocowały odkryciem tzw. inhibitorów punktów kontrolnych (ang. check-point inhibitors), szczepionek opartych na komórkach dendrytycznych czy adaptywnego transferu komórek T. Ponieważ czerniak służy jako modelowy nowotwór do badań, większość najnowszych metod immunoterapii znalazło zastosowanie w jego leczeniu. Aktualne studia w obszarze onkoimmunologii zgłębiają mechanizmy odporności nowotworu na immunoterapię poprzez unikanie wykrycia, produkcję hamującego odpowiedź immunologiczną mikrośrodowiska, czy akumulacje regulatorowych limfocytów i komórek mieloidalnych. Metody leczenia celujące w mikrośrodowisko nowotworu, w przyszłości, mogą stać się nieodłącznym elementem standardowej terapii. Uwzględniając najnowsze odkrycia, immunoterapia stanowiłaby najbardziej obiecujące rozwiązanie dla pacjentów onkologicznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki