FIND ARTICLE

ESTIMATION OF DNA CONTENT IN PLANTS USING FLOW CYTOMETRY

Flow cytometry is applied to plant research for the estimation of ploidy, cell cycle activity, endoreplication level and genome size. Almost all tissues and organs can be analyzed, including those originated from in vitro culture. Protocols for sample preparation and flow cytometric analyses of diffe- rent plant tissues are described, and recipes are given for isolation/staining buffers.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki