FIND ARTICLE

CALMODULIN AND CALMODULIN-RELATED PROTEINS IN PLANTS

Calcium is an ubiquitous, crucial second messenger, that plays an essential and versatile role in cellular signaling. It has been shown to act as an intracellular regulator in many aspects of plant growth, development and stress responses. Many distinct signals induce spatial and temporal Ca2+ spikes as well as the frequency and amplitude of Ca2+ oscillations.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki