FIND ARTICLE

MOLECULAR MECHANISMS OF ALZHEIMER'S DISEASE

Alzheimer's disease is one of the most widespread neurodegenerative disorder. The etiology of this disease is not completely elucidated. Amyloid plaques (extracellular aggregates of amyloid β peptides – Aβ) and neurofibrillary tangles (intracellular deposits of hyperphosphorylated tau protein) are histopa- thological hallmarks of the Alzheimer disease. These morphological changes are present mostly in brain regions involved in cognition, emotion, learning and memory. The critical events in the pathogenesis of Alzheimer's disease are caused by amyloid β peptides.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki