FIND ARTICLE

MOLECULAR MECHANISMS OF THE THERAPEUTIC ACTIVITY OF RITUXIMAB – THE MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST CD20 ANTIGEN

Rituximab is a chimeric monoclonal antibody directed against CD20 antigen. This molecule is expressed only on the surface of B lymphocytes, it is present neither on precursor cells nor on plasma cells. CD20 antigen is not internalized nor shed. Infusion of rituximab evokes rapid B-cell depletion. It is caused mainly due to complement activation and antibody-dependent cellular cytotoxicity. Furthermore, rituximab acts synergistically with standard chemotherapy, sensitizing cells to apoptosis, via inhibition of the expression of Bcl-2 protein.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki