FIND ARTICLE

Kinetics and regulation of Smac / DIABLO release from the mitochondria of cancer cells upon stimulation Apoptogenic

Most of the currently used anticancer drugs and radiotherapy induces apoptosis by DNA damage or inhibition of key enzymes involved in cell survival signaling pathways . This triggers a cascade of reactions leading to the activation of pro-apoptotic proteins Bcl- 2 family , such as Bad , Bid , Bax or Bak , forming a specific channel or coformation of megachannels ( mPTP ) in the outer mitochondrial membrane , allow the release of apoptogenic proteins , such as cytochrome c , Smac / DIABLO , AIF , Omi/HtrA2 , procaspase 9 and 3 and endonuclease G.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki