FIND ARTICLE

The structure of plant micro RNA genes and potential regulation of their expression

Micro RNAs are short ( 18-24 nt ) ribonucleic acid molecules performing regulatory functions at the posttranscriptional level . Micro RNAs are involved in the regulation of key developmental processes in eukaryotes . The maturation process of the micro RNAs in plants involves several proteins: DCL1 , HYL1 , Serrat , HEN1 , DDL , HASTY . Biogenesis micro RNA molecules in plants and animals differ in detail. Very little is known about the nucleotide sequences of micro RNA precursors and on the structure of the genes encoding a micro RNA molecules in plants.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki