FIND ARTICLE

ALCAM/CD166 (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule) - adhesion molecule regulates growth, development, aggregation and migration of healthy and cancerous cells

ALCAM ( Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule ) / CD166 is a member of a small sub-group of transmembrane glycoproteins belonging to the immunoglobulin superfamily . The fully formed protein assigned to this group are characterized by the presence of three fragments : the extracellular międzybłonowego and a short cytoplasmic region . ALCAM/CD166 participates in heterophile ( ALCAM/CD166-CD6 ) and homofilnej ( ALCAM/CD166-ALCAM/CD166 ) in a variety of cell adhesion tissues and cell lines .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki