FIND ARTICLE

Nuclear-cytoplasmic transport of proteins and ribonucleic acids

In eukaryotic cells, nuclear envelope separates the nucleus of replication and transcription of the DNA from the cytoplasm where protein biosynthesis occurs. The proper functioning of a cell depends on the efficient exchange of proteins and RNA between the two compartments phones. Nuclear-cytoplasmic transport takes place through complex protein structures, which are nuclear pore complexes. Transport proteins and the RNA is a selective process, depending on the energy signal and the specific nuclear and cytoplasmic receptors.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki