FIND ARTICLE

Ethanol and acetaldehyde: participation in the processes of mutagenesis and carcinogenesis

Chronic , excessive alcohol consumption entails structural changes in the liver , brain and other organs , and is associated with an increased risk of developing certain types of cancer. Ethanol metabolism leads to the formation of acetaldehyde and acetic acid. Acetaldehyde adducts with DNA and proteins , reduces the efficiency of DNA repair systems and also reduces the level of glutathione , a peptide involved in detoxification . When ethanol metabolism by cytochromes and by alcohol dehydrogenase and xanthine oxidase as free radicals.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki