FIND ARTICLE

STEM CELLS OF CORD BLOOD

Cord blood is alternative source of the haematopoietic stem cells (HSC) in relation to bone marrow and peripheral blood. Advantage of the cord blood (CB) is its relative accessibility as a source of HSC. HSC of CB present bigger proliferative potential than HSC of bone marrow and peripheral blood. Moreover they evoke weaker GvH reaction. The disadvantage of CB is its small amount obtain- able once for all. It can be applied to allogenic transplantation only, although, the banking of CB is becoming popular as a source of HSC for future autologous transplantation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki