FIND ARTICLE

PARTICIPATION OF SECOND MESSENGERS IN PLANT RESPONSES TO ABIOTIC STRESS

It is known that environmental stresses can have devastating effects on plants and represent the most limiting factors for productivity. Apart from biotic stress caused by plant pathogens, there are a number of abiotic stresses such as extremes in temperature, drought, salinity, heavy metals, radiation and mechanical wounding which have detrimental effects on plant growth and development. Certain plant species have developed various mechanisms to defence or adapt to such stress conditions.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki