FIND ARTICLE

Small tissue - a large force. Brown adipose tissue: structure, occurrence, importance

Brown adipose tissue is a type of connective tissue in a human adult occurring in small amounts. Much more important is this tissue for small mammals and animals hibernating . It is the role of animals undergoing hibernation is an exciting topic for researchers to considerations of the role of the scantily- appearing tissue and the possibility of using its thermogenic properties for humans. This paper seeks to systematize data on the occurrence and distribution of human tissues .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki