ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Tkanka tłuszczowa brunatna jest rodzajem tkanki łącznej, występującej u dorosłego człowieka w niewielkich ilościach. Znacznie większe znaczenie ma ta tkanka dla małych ssaków i zwierząt zapadających w sen zimowy. Właśnie rola u zwierząt przechodzących w stan hibernacji stanowi dla badaczy ekscytujący temat do rozważań nad rolą tej skąpo występującej tkanki i nad możliwością wykorzystania jej termogenicznych właściwości dla człowieka. Niniejsza praca stara się usystematyzować dane dotyczące występowania i rozmieszczenia tkanki u człowieka. Przedstawia budowę mikroskopową komórek tkanki tłuszczowej brunatnej, a także zwraca uwagę na jej znaczenie w procesie wytwarzania ciepła. Mechanizmy wpływające na utlenianie przez tą tkankę kwasów tłuszczowych z wytworzeniem CO2 i H2O oraz uwolnieniem dużej ilości ciepła są przyczyną zainteresowania współczesnej medycyny tkanką tłuszczową brunatną i jej wykorzystaniem w walce z otyłością oraz jej następstwami, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca. Szczegółowe poznanie budowy i mechanizmów rządzących tkanką tłuszczową brunatną u zwierząt może otworzyć nowe możliwości do leczenia otyłości u ludzi.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki