FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
The paper presents the most important aspects of the in vitro differentiation of precursor cells isolated from adipose tissue in a direction from the mesoderm, as well as endo-and ectoderm wide showing their potential to repair damaged tissues. Thanks to their characteristics, these cells may find use in tissue engineering and cell therapy.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki