FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
23
Date of issue: 
In view of the ethical and moral objections concerning the application for therapeutic purposes embryonic stem cells (EC) - in many laboratories began work to genome reprogramming differentiated somatic cells such as skin fibroblasts. The aim is to obtain in this way the properties of cells bypassing the EC cell of any claims of a non medical device. Description of the tests are successfully nieuwieńczonych is contained in the following text.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki