FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
This review discusses recent advances in the understanding of the biology of neuroblastoma, particular attention is paid to the emerging molecular and cytogenetic factors used to determine the strategy of treatment and prognosis in patients with this tumour. In addition, the genetic model of neuroblastoma development and its application in the process of stratification of patients into risk groups is presented.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki