FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
The aim of this study was to optimize the expansion of cells of the monocyte-macrophage lineage to the potential need for experimental and therapeutic. Compared various cell fractions were subjected to expansion (more or less enriched in CD34 + cells), the optimal composition of the growth factors and serum cytokines, and which is incorporated into the culture medium.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki