FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Our understanding of the precise role of polyamines in various plant developmental and morphogenetic processes has advanced considerably by the ability to manipulate polyamines biosynthe- tic pathways using polyamines biosynthesis inhibitors, polyamines-mutants and by adopting various transgenic strategies. The cDNA for almost every biosynthesis polyamine pathway enzyme has been isolated and cloned. This review summarizes our current understanding of the genetic control of polyami- ne metabolism and their role in plant cell.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki