FIND ARTICLE

THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF THE PERIPHERAL BLOOD LEUKOCYTES IN CENTENARIANS IN COMPARISON TO THE HEALTHY YOUNGER SUBJECTS

The aim of the study was to characterize the leukocytes (L) from the peripheral blood of centenarians.The study involved 39 subjects aged 100 years and older (group S – 33 females and 6 males) as well as 40 young healthy individuals aged 20–30 years (group K – 35 females and 5 males). In all of them, the quantitative and qualitative analysis of L from blood smear was performed.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki