FIND ARTICLE

The role of opioids in the local regulation of secretory function of the pituitary and ovary in pigs

The article presents the results of their research on the secretion of immunoreactive b-endorphin in vitro by anterior pituitary cells, and various types of pig ovary cells: luteal, granulosa and theca). Also described is a local role in the regulation of the opioid of LH secretion by the pituitary and ovarian steroid hormones in pigs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki