FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
The article presents the results of their research on the secretion of immunoreactive b-endorphin in vitro by anterior pituitary cells, and various types of pig ovary cells: luteal, granulosa and theca). Also described is a local role in the regulation of the opioid of LH secretion by the pituitary and ovarian steroid hormones in pigs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki