FIND ARTICLE

Research in the area of ​​the interface of the lipid membranes of molecular dynamics simulation method

Study of the structure and dynamics of interphase membrane / water in a clean membrane dimirystynowo - phosphatidylcholine ( DMPC ) and membrane mixed DMPC - cholesterol ( Chol ) was carried out using molecular dynamics simulation . The interphase region of the polar groups of lipids and water form an extensive network of connections .

The interaction of cholesterol in the membrane phospholipids of the test by the method of molecular dynamics simulation

5 - ns performed molecular dynamics simulation of the hydrated membrane in the liquid crystal phase formed by dimyrystynowej phosphatidylcholine ( DMPC ) and cholesterol ( Chol ) . The aim of the analysis was to clarify the trajectory obtained the mechanism of the ordering and condensing Chol at the atomic level . Ordering of the hydrocarbon chains in the membrane DMPC - Chol is greater than in pure DMPC membrane . Most are arranged adjacent molecular chains of DMPC and Chol smooth surface .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki