FIND ARTICLE

Lipotubuloidy - cytoplasmic domain rich in lipid bodies entwined system of microtubules, active in the synthesis of lipids

Lipotubuloidy previously been described only in śniedka ( Ornithogalum umbellatum ), as their presence was confirmed in Hematus ( Haemanthus albiflos ) . These cytoplasmic domain , which is accumulated a large number of lipid bodies braided microtubule system . Microtubules combine these individual lipid bodies , whereby lipotubuloid cell moves as one body . It is surrounded by a large area on the tonoplast , since invaginated in the vacuole of the cell.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki