FIND ARTICLE

Jaw Bone Augmentation using autologous bone marrow hematopoietic stem cells and platelets: Fractal Analysis of X-ray

The problem of bone tissue augmentation within the jaws is particularly important in terms IMPLANTOLOGY prosthetic rehabilitation , in the absence of sufficient amount needed for bone fixation of dental implants . In recent years, tissue engineering has been proposed methodology allows for the reconstruction of the vertical and horizontal alveolar and alveolar parts of the jaws.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki