FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Phytoestrogens are plant-derived chemical compounds which may affect reproductive processes in humans and animals. In their target cells, phytoestrogens may mimic (estrogenic effects) or antagonize (antiestrogenic effects) action of endogenous estrogens. In the current paper, contemporary views are presented on intracellular mechanism of phytoestrogen action in ovarian, uterine, and mammary gland cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki