ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Fitoestrogeny to występujące w wielu roślinach związki chemiczne, które m.in. mogą wpływać na procesy rozrodcze ludzi i zwierząt. W komórkach docelowych mogą naśladować działanie estrogenów endogennych (działanie estrogenne), jak również działać w stosunku do nich antagonistycznie (działanie antyestrogenne). W prezentowanej pracy przedstawiono współczesne poglądy na wewnątrzkomórkowy mechanizm działania fitoestrogenów w komórkach jajnika, macicy i gruczołu mlekowego.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki