FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Apoptosis is a natural process at reproductive age in women. It concerns granulosa and thecal cells. This process influences on the amount of ovarian follicles, luteal corpus sufficiency and on steroidogenesis and menopause. Apoptosis cause normal function and homeostasis of ovarian cells. Knowing the mechanism of apoptosis in human ovary to optimalize the management in endocrinologia disorders and neoplasmus.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki