FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 1
Supplement:

Date of issue: 1999

- 32 pages: 3
Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?
- 44 pages: 33
Regulacja ruchu rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych przez wapń i cykliczne nukleotydy.
- 58 pages: 45
Jak powstaje przedziałowość neuronu, czyli o transporcie wewnątrzkomórkowym.
- 82 pages: 59
Phagocytic signaling: from receptor aggregation remodeling of the cytoskeleton.
- 100 pages: 83
The mechanisms of sex determination in plants.
- 118 pages: 101
p21WAF1/CIP1: role in the physiology of cells in malignancies
- 134 pages: 119
Origin of B cells positive cd5.
- 158 pages: 135
Stem cells of the liver and pancreas in animals and man. Part I
- 180 pages: 159
Stem cells of the liver and pancreas in animals and man. Part II
- 218 pages: 181
Rola niektórych receptorów i szlaków transdukcji sygnału w preaktywacji neutrofila przez TNF-a

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki